ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

237

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

171

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 3 /1%
1.2. นร.1 - 20 16 /7%
1.3. นร.21 - 40 42 /18%
1.4. นร.21 - 60 44 /19%
1.5. นร.61 - 80 24 /10%
1.6. นร.81 - 100 27 /11%
1.7. นร.101 - 120 15 /6%
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

42

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

191

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

234

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

55

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

BEST PRACTICES

ตาราง

525

ครูและบุคลากร

สนง.
90
รร.
435
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

525

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ138 /58%
ปฐมวัย - ม.ต้น52 /22%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /0%
ประถมฯ41 /17%
ประถมฯ - ม.ต้น2 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 171 /72%
ขนาดกลาง 60 /25%
ขนาดใหญ่ 2 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 171 /72%
ขนาดที่ 2 39 /16%
ขนาดที่ 3 17 /7%
ขนาดที่ 4 3 /1%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 3 /1%
ขนาดที่ 7 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
237 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองอุบล

โรงเรียน

ตาราง
เขื่องใน

73 โรงเรียน

ตาราง
ม่วงสามสิบ

68 โรงเรียน

ตาราง
เหล่าเสือโก้ก

25 โรงเรียน

ตาราง
ดอนมดแดง

17 โรงเรียน

ตาราง

25 เครือข่าย
เครือข่ายสถานที่ 1 (เมือง 1)

6 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 10 (เขื่องใน 3)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 11 (เขื่องใน 4)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 12 (เขื่องใน 5)

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 13 (เขื่องใน 6)

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 14 (เขื่องใน 7)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 15 (เขื่องใน 8)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 16 (ม่วงสามสิบ 1)

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 17 (ม่วงสามสิบ 2)

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 19 (ม่วงสามสิบ 4)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 2 (เมือง 2)

5 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 20 (ม่วงสามสิบ 5)

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)

13 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก 1)

14 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

11 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 24 (ดอนมดแดง 1)

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 25 (ดอนมดแดง 2)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 3 (เมือง 3)

10 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 4 (เมือง 4)

8 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 5 (เมือง 5)

7 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 6 (เมือง 6)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 7 (เมือง 7)

9 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 8 (เขื่องใน 1)

6 โรงเรียน

ตาราง
เครือข่ายสถานที่ 9 (เขื่องใน 2)

9 โรงเรียน

ตาราง
199 ถนน สุรศักดิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
Version.